Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” (Latgales novadu kolektīvi)

Datums: 21.02.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Rēzeknes 5.vidusskola
Atbildīgais: I. Zuģicka
Kategorija: