Literārā stunda, veltīta starptautiskajai lasītprasmes un rakstītprasmes dienai “Es grāmatiņu lasīšu!”

Datums: 08.09.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Atbildīgais: I.Strode
Kategorija: