Literārās izstādes septembra jubilāriem Latviešu dzejniekam, atdzejotājam K.Skujeniekam-85” “Poļu rakstniekam S.Lemam-100” “Latviešu dzejniekam A.Pumpuram-180”

Datums: 01.09.2021 - 30.09.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Subates pilsētas bibliotēka
Atbildīgais: A.Lošaka
Kategorija: