“Mākslinieks un rudens. Ar otu ielā…” Subates plenēra darbu izstāde

Datums: 01.10.2021 - 31.10.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Subates Kultūras nams
Atbildīgais: G. Okmane
Kategorija: