Naujenes MMS audzēkņu dalība VII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivālā “Vispārējās klavieres”

Datums: 10.02.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
Atbildīgais: E.Galickis
Kategorija: