Neformālās jauniešu kopienas “Ciemā” (Rīga) viesošanās Vabolē

Datums: 29.08.2020
Laiks: 11:00
Vieta: Vaboles pagasta parks
Atbildīgais: A.Pabērza J.Plešaunieks V.Pabērze
Kategorija: