Nekustamo īpašuma izsoles

Plkst. 9:00 – Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa īpašums Nr.5, Kalkūnes iela, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads

Plkst. 9:30 – Daugavpils novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0354, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

Plkst. 10:00 – Daugavpils novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0368, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

Plkst. 10:30 – Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa īpašums Nr.87, „11”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Datums: 16.10.2018
Laiks: 09:00 - 10:30
Vieta: Novada dome
Atbildīgais: A.Kucins, K.Gailīte
Kategorija: