Nekustamo īpašumu izsoles

1.Nekustamais īpašums “88”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads,
2.Nekustamais īpašums “444”, Ļūbaste, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
3.Nekustamais īpašums “73”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads

Datums: 06.10.2020
Laiks: 09:00
Vieta: Daugavpils novada dome
Atbildīgais: A. Rasčevskis K.Gailīte
Kategorija: