Nekustamo īpašumu izsoles

Dzīvokļa īpašums Nr.7,Skolas iela 1A, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils novads;

Nekustamais īpašums Komunālā  iela 83, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils novads;

Zemes vienība (starpgabals) “Jaunās gundegas”, Laucesas pag., Daugavpils novads;

Zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4494 001 0084, Vaboles pag., Daugavpils novads;

Nekustamais īpašums “Sprukti V”, Salienas pag., Daugavpils novads;

Zemes vienība (starpgabals) “Valodiņas” ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0760, Vaboles pag., Daugavpils novads

Datums: 09.03.2021
Laiks: 09:00 - 12:00
Vieta: Daugavpils novada dome
Atbildīgais: A. Rasčevskis K. Gailīte
Kategorija: