Nekustamo īpašumu izsoles

Dzīvokļa īpašums Nr.78, “11”, Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov.;

Nekustamais īpašums “Medus bites”, Ambeļu pag., Daugavpils nov.;

Nekustamais īpašums “30”, Eglīte, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

Zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4486 003 0069, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.;

Nekustamais īpašums “Torņkalns”, Tabores pag., Daugavpils nov.;

Nekustamais īpašums “Tartaks 2K”, Vecsalienas pag., Daugavpils nov.

 

Datums: 13.04.2021
Laiks: 09:00 - 12:00
Vieta: Daugavpils novada dome
Atbildīgais: A. Rasčevskis I. Ondzule
Kategorija: