Nodarbība Jauno un topošo māmiņu skolā (pasākuma Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros)

Datums: 17.05.2021
Laiks: 13:00
Vieta: Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Atbildīgais: J.Valaine
Kategorija: