PIIP Pūšaminstrumentu spēle pedagogu dalība profesionālās pilnveides kursos “Pūtēju orķestru diriģēšana” un “Jaunākās aktualitātes trompetes spēlē. Iespēlēšanās vingrinājumi un darbs ar mūzikas skolas audzēkņiem”

Datums: 01.10.2020 - 31.10.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Daugavpils Mūzikas vidusskola
Atbildīgais: pedagogi
Kategorija: