Profesionālās ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle; 2.-9. klašu izglītojamo Diferencētā ieskaite

Datums: 17.12.2020 - 18.12.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Atbildīgais: PIIP Pūšaminstrumentu spēles mācību priekšmetu skolotāji
Kategorija: