Profesionālās ievirzes izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles, Kontrabasa spēle; 2. – 9. klašu izglītojamo Diferencētā ieskaite

Datums: 10.11.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Atbildīgais: PIIP Vijoles, Kontrabasa spēle mācību priekšmetu skolotāji
Kategorija: