Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros radītās izstādes – Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā; Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā”

Datums: 01.01.2022 - 31.01.2022
Laiks: 10:00 - 16:00
Vieta: Naujenes Novadpētniecības muzejs
Atbildīgais: I.Vaikule
Kategorija: