Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros radītās izstādes – Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā; Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā”

darba dienās  plkst.10.00-16.00

Datums: 01.12.2021 - 31.12.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes Novadpētniecības muzejs
Atbildīgais: I.Vaikule
Kategorija: