Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros jauniešu sporta spēles

Datums: 03.08.2019
Laiks: 10:00 - 16:00
Vieta: Mācību poligons “Meža Mackeviči”, Vaboles pagasts
Atbildīgais: J.Valaine
Kategorija: