Reiterterapijas individuālās nodarbības bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem deinstitulizācijas projekta ietvaros

Datums: 13.08.2018 - 17.08.2018
Laiks: 10:00
Vieta: Daugavpils Cietokšņa teritorija
Atbildīgais: S.Brice
Kategorija: