Špoģu MMS audzēkņu dalība II Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkursā

Datums: 22.02.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Kokneses Mūzikas skolā
Atbildīgais: A.Repins
Kategorija: