Špoģu MMS audzēkņu dalība VII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivālā “Vispārējās klavierēs”

Datums: 28.02.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
Atbildīgais: A.Repins
Kategorija: