Špoģu Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles programmas audzēkņu dalība V Latgales reģiona Jauno pianistu festivālā

Datums: 11.03.2020
Laiks: Visu dienu.
Vieta: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
Atbildīgais: ...
Kategorija: