Swedbank tiešsaistes informatīvais seminārs bibliotekāriem par Latvijas pensiju sistēmu

Datums: 20.01.2021
Laiks: 10:00
Vieta: DN bibliotēku metodiskais centrs, Swedbank D-pils filiāle
Atbildīgais: M. Baranovska; E. Davidovska
Kategorija: