Teorētiski praktiskais seminārs “Trauksmes pārvarēšana ar drāmas terapiju” (pasākuma Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros)

Datums: 05.05.2021
Laiks: 10:00
Vieta: Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Atbildīgais: J.Valaine
Kategorija: