Tiešsaistes nodarbība “Kā uzlabot savas komunikācijas spējas un kas traucē sekmīgai sarunai” (lektore Diāna Zande (psiholoģijas zinātņu doktore klīniskajā psiholoģijā, kognitīvi biheiviorālā terapeite)) projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Datums: 10.12.2021
Laiks: 13:00
Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: J. Valaine
Kategorija: