Tikšanās ar represēto Mariju Baiku “Deportāciju laiks-pagātnes redzējums no mūsdienu skatu punkta”

Datums: 10.06.2021
Laiks: 09:00
Vieta: Māja "Strēlnieki", Stūrīši
Atbildīgais: I.Ivdra
Kategorija: