Veselības diena

Veselības diena notiek ESF projekta “Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070) ietvaros.

Datums: 07.02.2020
Laiks: 09:00 - 15:00
Vieta: Salienas vidusskola
Atbildīgais: J.Valaine
Kategorija: No Categories