Veselības dienas programma

Pirmskolas vecuma bērniem (3 – 7 gadi) un jaunākā vecuma bērniem  (1. – 4. klase).

Veselības dienas novada izglītības iestādēs vidējā vecuma bērniem ( 5. – 9. kl.).

Datums: 19.03.2019
Laiks: 09:00
Vieta: Laucesas pamatskola
Atbildīgais: J. Valaine
Kategorija: