Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats

Datums: 26.05.2021
Laiks: 11:00
Vieta: LNB Bibliotēku attīstības centra Facebook vietne https://www.facebook.com/lnb.bac/
Atbildīgais: M.Baranovska I.Andžāne
Kategorija: