Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Zeme mūsu rokās” virtuālā izstāde (1.kārta)

Datums: 05.05.2021 - 31.05.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Daugavpils novada izglītības pārvalde mājas lapa https://edu.daugavpilsnovads.lv
Atbildīgais: I.Zuģicka
Kategorija: