Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts “Zeme mūsu rokās” 1. kārta – Daugavpils novads (darbu iesniegšana līdz 16.04.)

Datums: 19.04.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts “Zeme mūsu rokās” 1. kārta – Daugavpils novads (darbu iesniegšana līdz 16.04.)
Atbildīgais: I.Zuģicka
Kategorija: