Zinaīdas Daļeckas personālā izstāde “Dvēsele tiecas pēc skaistuma”

Datums: 01.10.2020 - 31.10.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Sabiedriskais centrs „Laucesa”
Atbildīgais: V.Kvetkovska
Kategorija: No Categories