Pašvaldība piešķir krīzes pabalstu

Pašvaldība piešķir ģimenēm, kuras ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu, kas vienai personai (vienam ģimenes loceklim) sastāda 80 EUR mēnesī.

Krīzes pabalsts tiks piešķirts:

  • ja ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  • ja ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
  • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

To, vai persona atbilst noteiktajiem kritērijiem un krīzes pabalstu piešķir Daugavpils novada Sociālais dienests.

Kopējais piešķirtais pabalsts vienai ģimenei nevar pārsniegt 400 EUR.

Lēmums ir spēkā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.