Par projektu “Youth for Nature”

PROJEKTA AKTUALITĀTES

PROJEKTA PLĀNS

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros ir saņemts apstiprinājums jauniešu dabas projektam „Jauniešu vietējā patriotisma veicināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamās teritorijās Augšdaugavā, Latvija un Augštaitijā, Lietuvā”.

Projekta īsais nosaukums „Youth for Nature” (LLIV-321).

Projekts norisināsies no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 1. augustam un tā primārā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 16 līdz 17 gadiem.

Projektā sadarbosies Daugavpils novada dome un Krāslavas novada dome no Latvijas puses un Utenas novada dome no Lietuvas puses. Projekta kopējais finansējums – 95000Ls.

Kas jauniešus sagaida šajā projektā?

  • Atraktīvs konkurss jauniešu atlasei dalībai projektā;
  • 3 dienu dabas radošās darbnīcas – dabas parku un dažādu atpūtas vietu apmeklējums Latvijā un Lietuvā, ideju darbnīcas;
  • 9 dienu dabas nometne – komandas darba aktivitātes, radošās darbnīcas, aktivitātes ar dažādiem speciālistiem, ekskursijas u.c.;
  • 5 dienu dabas radošās darbnīcas – ideju vētras, dizaina darbi, velobraucieni, parku plānu izstrāde u.c.;
  • Jauniešu bukletu par Augšdaugavu un Augštaitiju veidošana, dabai draudzīgu un ūdens necaurlaidīgu maršrutu veidošana gājējiem, velobraucējiem, zirgu jāšanai u.c.;
  • Dabas diena visiem Daugavpils novada iedzīvotājiem;
  • Un daudzas citas jautras un vērtīgas aktivitātes!

Iepazīsim dabu un veidosim savu apkārtni KOPĀ!

Informācijai:
Iluta Kriškijāne
Projekta koordinatore
26364925
iluta.kriskijane@dnd.lv

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu atbild Daugavpils novada dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.