Projekta “Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne” pasākumu plāns

Projekta “Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne” pasākumu plāns 

Datums, mēnesis

Laiks

Pasākums

Vieta

Dalībnieki
 Jūlijs
 12.07.10.00-14.00Projekta org-dalībnieku pirmā tikšanāsDaugavpils novada kultūras centrs
 27.07.10.00-12.00Tikšanās ar novada domes un pagastu atbildīgajiem (informēšana par apstiprinatajiem projektiem, to gaitu, atbildībām) Daugavpils novada kultūras centrs
 Augusts
 08.08.10.00-14.00Projekta org-dalībnieku tikšanāsDaugavpils novada kultūras centrs
 Septembris
 23.09.9.00-12.00Projekta org-dalībnieku tikšanāsDaugavpils novada kultūras centrs
 29.09.16.30-20.30Brīvprātīgā darba forumsKalupe, Kalupes pagasta pārvaldes zāleLīksnas, Vaboles, Nīcgales, Kalupes jaunieši
 30.09.16.30-20.30Brīvprātīgā darba forumsBiķernieki, Kultūras namsNaujenes, Biķernieku, Maļinovas, Dubnas, Višķu, Ambeļu jaunieši
 Oktobris
 06.10.16.30-20.30Brīvprātīgā darba forumsTabore, Tabores pamatskolaSkrudalienas, Salienas, Vecsalienas, Tabores jaunieši
 07.10.16.30-20.30Brīvprātīgā darba forumsDemene, Kultūras namsSventes, Medumu, Demenes, Kalkūnu, Lauceses jaunieši
 10.10.-10.11.Brīvprātīgā darba mēnesiskatrā pagastā
 20.10.16.30-20.30Nodarbinātības forumsSaliena, Kultūras namsSkrudalienas, Salienas, Vecsalienas, Tabores jaunieši
 28.10.16.30-20.30Nodarbinātības forumsMaļinova, Jauniešu centrsNaujenes, Biķernieku, Maļinovas, Dubnas, Višķu, Ambeļu jaunieši
 Novembris
 03.11.16.30-20.30Nodarbinātības forumsKalkūni, Raiņa māja BerķenelēDemenes, Kalkūnu, Lauceses, Sventes, Medumu jaunieši
 04.11.16.30-20.30Nodarbinātības forumsNīcgale, Tautas namsNīcgales, Kalupes, Līksnas, Vaboles jaunieši
 26.11.16.00-00.00Noslēguma pasākumsDaugavpils novada kultūras centrsvisu pagastu jaunieši
 Decembris
 07.12.16.30-18.30Projekta org-dalībnieku tikšanās – tusiņšDaugavpils novada kultūras centrs

Informācija par pasākumiem: Daina Kriviņa (29354884, daina.krivina@dnd.lv)

Projekta aktualitātes