Projekta “Gribu zināt un piedalīties” pasākumu plāns

Projekta “Gribu zināt un piedalīties” pasākumu plāns 

 

Datums, mēnesis

Laiks

Pasākums

Vieta

Dalībnieki
 Jūlijs
 12.07.10.00-14.00Projekta org-dalībnieku pirmā tikšanāsDaugavpils novada kultūras centrs
 27.07.10.00-12.00Tikšanās ar novada domes un pagastu atbildīgajiem (informēšana par apstiprinatajiem projektiem, to gaitu, atbildībām)
Daugavpils novada kultūras centrs
 Augusts
 02.08.9.00-13.00Tikšanās par situāciju jaunatnes lietās pagastosLaucese, Sabiedriskais centrsDemenes, Kalkūnu, Lauceses jaunieši
 02.08.14.00-18.00Tikšanās par situāciju jaunatnes lietās pagastosMedumi, Kultūras namsSventes, Medumu jaunieši
 03.08.9.00-13.00Tikšanās par situāciju jaunatnes lietās pagastosKalupe, Pagasta pārvaldeNīcgales, Kalupes jaunieši
 03.08.14.00-18.00Tikšanās par situāciju jaunatnes lietās pagastosLīksna, Jauniešu centrsLīksnas, Vaboles jaunieši
 04.08.9.00-13.00Tikšanās par situāciju jaunatnes lietās pagastosVišķi, Špoģu mūzikas un mākslas skolaDubnas, Višķu, Ambeļu jaunieši
 04.08.14.00-18.00Tikšanās par situāciju jaunatnes lietās pagastosNaujene, Jaunatnes iniciatīvu centrsNaujenes, Biķernieku, Maļinovas jaunieši
 05.08.9.00-13.00Tikšanās par situāciju jaunatnes lietās pagastosSkrudaliena, Silenes klubsSkrudalienas, Salienas, Vecsalienas, Tabores jaunieši
 08.08.10.00-14.00Projekta org-dalībnieku tikšanāsDaugavpils novada kultūras centrs
 08.-19.08.14.00-18.00Aptaujas veikšana pagastoskatrā pagastā
 15.-26.08.10.00-12.00Tikšanās pagastos par aptaujas rezultātiem un risinājumu meklēšana katrā pagastā
 Septembris
 06.09.9.00-12.00Projekta org-dalībnieku tikšanāsDaugavpils novada kultūras centrs
 12.09.10.00-16.00Forums par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana Skrudaliena, Silenes klubsSkrudalienas, Salienas, Vecsalienas, Tabores jaunieši
 13.09.10.00-16.00Forums par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana Nīcgale, Tautas namsLīksnas, Vaboles, Nīcgales, Kalupes jaunieši
 14.09.10.00-16.00Forums par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana Naujene, Jaunatnes iniciatīvu centrsNaujenes, Biķernieku, Maļinovas, Dubnas, Višķu, Ambeļu jaunieši
 15.09.10.00-16.00Forums par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana Laucese, C.Mirnijs, Kultūras namsSventes, Medumu, Demenes, Kalkūnu, Lauceses jaunieši
 16.09.10.00-16.30Noslēguma pasākums – problēmu risinājumu prezentēšanaDaugavpils novada kultūras centrsvisu pagastu jaunieši
 19.-23.09.Tikšanās pagastos par ideju realizēšanu un sasniegumiemkatrā pagastā
 Oktobris
 22.10.15.30-24.00Projekta noslēguma atpūtas pasākumsDemene, Kultūras nams visi
 26.10.13.30-14.30Projekta org-dalībnieku tikšanāsDaugavpils novada kultūras centrs

 

Informācijai par pasākumiem: Daina Kriviņa (29354884, daina.krivina@dnd.lv)

Projekta aktualitātes