Ambeļu Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas

Folkloras kopa „Speiga”

Vadītāja: Ingrīda Skutele
Tālr. 29142802
E-pasts: skuteleingrida@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
Piektdien, plkst. 19.00-20.00
Svētdien, plkst. 14.00-17.00
Piedāvājums: latgaliešu gadskārtu ieražu, godu, sadzīves dziesmu, rotaļu un danču programmas (20-40 min)

Teātra draugu kopa

Vadītāja: Ingrīda Skutele
Tālr. 29142802
E-pasts: skuteleingrida@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
piektdien, plkst. 20.00-22.00

Bērnu modes deju kopa „O.K.DANCE”

Vadītāja: Oksana Kitajeva
Tālr. 29142802
E-pasts: skuteleingrida@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
Sestdien, plkst. 10.00-14.00
Piedāvājums:
bērnu modes un šova dejas

Ozoliņu ģimenes ansamblis

Vadītāja: Aija Ozoliņa
Tālr.: 29142802
E-pasts: skuteleingrida@inbox.lv
Piedāvājums: latviešu un krievu dziesmas fonogrammu pavadījumā

Interešu kopa „Romaška”

Vadītājs: Aleksandrs Borkovskis
Tālr. 29142802
E-pasts: skuteleingrida@inbox.lv
Mēģinājumi notiek
otrdien, plkst. 10.00-12.00
ceturtdien, plkst. 10.00-12.00
Piedāvājums: slāvu dziesmas ermoņiku un akordeona pavadījumā (20-30 min)