Atskaite par Daugavpils novada pašvaldības izpildinstitūcijas paveikto