Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Tabula