Maksas pakalpojumi

Ambeļu pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Ambeļu pagastā

Biķernieku pagasta teritorija
Par maksas pakalpojumiem Biķernieku pagastā

Demenes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Demenes pagastā

Dubnas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Dubnas pagastā

Kalkūnes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Kalkūnes pagastā

Kalupes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Kalupes pagastā

Līksnas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā
– Par ieejas maksas noteikšanu Līksnas Muižas parka apmeklētājiem

Maļinovas pagasta teritorija
Par maksas pakalpojumiem Maļinovas pagastā

Medumu pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Medumu pagastā

Naujenes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā

Salienas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Salienas pagastā

Skrudalienas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Skrudalienas pagastā

Sventes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā

Tabores pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Tabores pagastā

Vecsalienas pagasta teritorija
– Par ieejas maksas noteikšanu Vecsalienas muižas pils parka apmeklētājiem

Višķu pagasta teritorija
– Par laivu nomu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
– Par maksas pakalpojumiem Višķu pagastā

Izglītības iestādes
– Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs
– Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.1733 “Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Kultūras pārvalde
– Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumiem
– Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr. 679 „Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās”

Sociālais dienests
– Par Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologa maksas pakalpojumiem

Dzimtsarakstu nodaļa
– Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.1203 „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”

Būvvalde
– Par Daugavpils novada domes Būvvaldes maksas pakalpojumiem

Pašvaldības aģentūra “Višķi”
– Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” ekskavatora –iekrāvēja PALAZZANI PB-80 maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas pakalpojumiem

Daugavpils novada dome
– Par Daugavpils novada pašvaldības iestādes – Daugavpils novada dome maksas pakalpojumiem

Višķu sociālais aprūpes centrs
– Par Daugavpils novada Višķu sociālās aprūpes centra Dienas aprūpes centra invalīdiem un pensijas vecuma personām Dienas aprūpes centra pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Par Višķu sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”
– Par Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Citi maksas pakalpojumi
– Par maksas pakalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināšanu
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.794 “Par maksas pakalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināšanu”