Maksas pakalpojumi

Ambeļu pagasta teritorija
– Par Ambeļu Brīvā laika pavadīšanas un sporta centra pirtī izmantoto resursu izmaksām
– Par Ambeļu Brīvā laika pavadīšanas un sporta centra izmantoto resursu izmaksām

Biķernieku pagasta teritorija
– Par traktortehnikas maksas pakalpojumiem Biķernieku pagastā

Demenes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Demenes pagastā

Dubnas pagasta teritorija
– Par Dubnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā 1601 „Par Dubnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”

Kalkūnes pagasta teritorija
– Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2013.gada 28.decembra lēmumā Nr.1359 „Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”

Kalupes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Kalupes pagastā

Līksnas pagasta teritorija
-Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010. gada 29 aprīļa lēmumā Nr. 535 „Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā”
– Par ieejas maksas noteikšanu Līksnas Muižas parka apmeklētājiem

Maļinovas pagasta teritorija
– Par traktortehnikas maksas pakalpojumiem Maļinovas pagastā

Medumu pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Medumu pagastā

Naujenes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. gada 14.jūlija lēmumā Nr.575 „Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā”
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr. 575 „Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā”

Salienas pagasta teritorija
Par traktora Belarus 920.3 maksas pakalpojumiem Salienas pagastā

Skrudalienas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Skrudalienas pagastā
– Par Skrudalienas pagasta pirts maksas pakalpojumiem
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2013.gada 28.decembra lēmumā Nr.1360 “Par Skrudalienas pagasta pirts maksas pakalpojumiem”

Sventes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr. 656 „Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā”
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010. gada 27. maija lēmumā Nr. 656 ”Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā”

Tabores pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Tabores pagastā

Vecsalienas pagasta teritorija
– Par ieejas maksas noteikšanu Vecsalienas muižas pils parka apmeklētājiem

Višķu pagasta teritorija
– Par laivu nomu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
– Par maksas noteikšanu Višķu pagasta Sabiedriskajā pirtī
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā Nr. 1193 “Par maksas noteikšanu Višķu pagasta Sabiedriskajā pirtī”
– Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Izglītības iestādes
– Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs
– Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.1733 “Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Kultūras pārvalde
– Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumiem
– Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr. 679 „Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās”

Sociālais dienests
– Par Daugavpils novada domes Sociālā dienesta psihologa maksas pakalpojumiem

Dzimtsarakstu nodaļa
– Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.1203 „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”

Būvvalde
– Par Daugavpils novada domes Būvvaldes maksas pakalpojumiem

Pašvaldības aģentūra “Višķi”
– Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” ekskavatora –iekrāvēja PALAZZANI PB-80 maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” maksas pakalpojumu apstiprināšanu
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr. 1175 „Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
– Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Daugavpils novada dome
– Par Daugavpils novada pašvaldības iestādes – Daugavpils novada dome maksas pakalpojumiem

Višķu sociālais aprūpes centrs
– Par Daugavpils novada Višķu sociālās aprūpes centra Dienas aprūpes centra invalīdiem un pensijas vecuma personām Dienas aprūpes centra pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Citi maksas pakalpojumi
– Par maksas pakalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināšanu