Spēkā esošie Daugavpils rajona padomes publiskie dokumenti

– Publiskie pārskati
2004.gads
2005.gads
2006.gads
2007.gads
2008.gads