Par konkursu

Esi jauns un spējīgs jaunietis? Piedalies Daugavpils novada konkursā „Esi uzņēmējs 2013”!


Jau otro reizi Daugavpils novadā tiek organizēts biznesa ideju konkurss „Esi uzņēmējs 2013”.

Konkursa mērķis ir sniegt biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas, attīstīt prasmes un motivēt tos pilnveidot biznesa idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa plāniem, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos.

Dalību konkursā var pieteikt jebkurš jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 16 līdz 30 gadiem (ne vairāk kā 4 cilvēki komandā) ar skaidri definētu ideju par uzņēmējdarbības attīstību.

Noteikti iepazīstieties ar konkursa nolikumu un pielikumiem!

Sekojiet projekta aktualitātēm www.dnd.lv sadaļā Uzņēmējdarbība / Projekti / Esi uzņēmējs 2013!

Aicinām visus interesentus būt drosmīgiem un piedalīties, izmantojot visas iespējas, kuras sniedz dalība šajā konkursā!

Informācijai:
Daina Kriviņa
26121362
daina.krivina@dnd.lv