Par konkursu

Esi jauns un spējīgs jaunietis? Piedalies Daugavpils novada konkursā „Esi uzņēmējs 2011/2012”!

Daugavpils novadā ir vērojama pasīva iedzīvotāju vēlme dibināt uzņēmumus un radīt jaunas darba vietas. Diemžēl gados jauni potenciālie uzņēmēji brauc no novada un valsts projām. Lai panāktu situācijas uzlabojumu, Daugavpils novadā tiek organizēts biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs 2011/2012”.

Konkursa mērķis ir sniegt biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas, attīstīt prasmes un motivēt tos pilnveidot biznesa idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa plāniem, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Daugavpils novadā.

Dalību konkursā var pieteikt jebkurš jaunietis vai jauniešu grupavecumā no 16 līdz 30 gadiem ar skaidri definētu uzņēmējdarbības ideju.

Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar Daugavpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļu.

KONKURSA NOSACĪJUMI

KONKURSA PLĀNS

Sekojiet projekta aktualitātēm www.dnd.lv sadaļā Jaunatnei / Projekti / Esi uzņēmējs 2011/2012!


Informācijai
:
Daina Kriviņa
Projekta vadītāja
daina.krivina@dnd.lv, 29354884