Pateicība

Seniori šogad, gatavojoties 17. senioru festivālam, šķiet, gāja pretī saullēktam nevis saulrietam… Jo Daugavpils novada tik zaļie Višķi ar tik skaistu, plašu estrādi un sporta laukumiem mūs sagaidīja ar iedvesmojošu devīzi – “Saulei pretī mūžu ejot”…

Višķu ļaudis pamatīgi, pārdomāti bija sagatavojušies daudzo pašdarbnieku kolektīvu – vairāk kā tūkstots dalībnieku uzņemšanai – apgrozībai.

Pasākumu dienas kārtības norise tik gluda un raita – gan mēģinājumi, gan ēdināšana, Dievkalpojums, gājiens, lielkoncerts, sadanču mūzika.

Ikviens seniors visās jomās izbaudīja laipnību, sirsnību, sapratni, garšīgas pusdienas, Višķu varenajā laukakmeņu būvētajā baznīcā priestera Andreja Aglonieša svētsvinīgi celebrēto Dievkalpojumu, krāsaino gājienu un, protams, lielkoncertu.

Īpaši pārsteidza svētku režisores Anitas Lipskas izdomas bagātais lielkoncerta scenārijs. Tajā patiess līdzpārdzīvojums visas dzīves garumā – īsts baudījums dvēselei.

Dzīves ainiņas izspēlēja pasākuma vadītāji – vectēva lomu – populārais, atraktīvais aktieris Jānis Jarāns, mazdēla – drošsirdīgs zēns Juris Gura no Daugavpils novada.

Festivāla radošie, varošie, darošie organizatori kā īsti burvji uzbūra tik skaistus svētkus – ikvienam senioram tik sirdij tīkamu, pasakainu sajūtu buķeti.

Burvībā pieskaitāms arī ikviens skatītājs, ikviens kolektīvs, ikviens, kas gādāja par civilizēto līmeni, ikviens organizators, atbildīgais, ciemiņš, valdības pārstāvis, pasākuma vadītājs: režisore Anita Lipska, pasākuma vadītāji Jānis Jarāns un Juris Gura, dziedātājs Andris Baltacis, pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētāja Dzintra Žilde, Labklājības ministre Ramona Petraviča, svētku koordinatore Inta Uškāne, pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, māksliniece Olga Gžibovska, koncerta mākslinieciskās vadītājas Anita Zarāne un Aija Daugele.

Lai Dieva miers festivāla tradīcijas aizsācējai Zofijai Zujevai un dzīves spars turpinātājai Helēnai Pizičai.

Īpašs tencinājums no “Bokonu Bryuklenēm” deju mākslinieciskajai vadītājai Aijai Daugelei – par doto godu atrasties uz skatuves.

Draudzīgas satikšanās, atkalredzēšanās prieks, dziesmu skanīgums, danču jestrums, pozitīvas enerģijas virmojums, kopā pārdzīvotais krāšņais sajūtu mikslis mūs ikvienu bagātina, stiprina, spridzina, iedvesmo, pārliecina, ka vēl esam lietderīgi, vajadzīgi. Pacilājošā priekā un cerībā gaidīsim nākamo tikšanos Rugājos!

Lai ikvienam Dieva apredzība katrai dzīves dienai!

Pateicībā, Viļānu novada Dekšāres pagasta “Bokonu Bryuklenes” dalībniece Dzidra Bruzgule.

P.S. Pateicība Viļānu novadam un laipnajam autobusa vadītājam Gunāram Mičulim par saudzīgo vizināšanu.