Paziņojums

PAZIŅOJUMS 

KANDIDĀTU  SARAKSTU  IESNIEDZĒJIEM
2021.
GADA 5.JŪNIJA AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM

Deputātu kandidātu saraksti , atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 15.panta (4) daļai , jāiesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā no 17. marta  līdz 6.aprīlim.

 Kandidātu sarakstu iesniegšanu  OBLIGĀTI JĀPIESAKA IEPRIEKŠĒJĀ DARBA DIENĀ.

Kandidātu sarakstu pieņemšanas datumsKandidātu sarakstu pieņemšanas darba laiksKandidātu sarakstu pieņemšanas vieta
17.03.2021.14.00-16.00Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
18.03.2021.14.00-16.00Ilūkstes kultūras un mākslas centrs * – Brīvības iela 12, Ilūkste
23.03. 2021.14.00-16.00Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
24.03.2021.9.00-11.00Ilūkstes kultūras un mākslas centrs*  – Brīvības iela 12, Ilūkste
30.03.2021.

 

13.00-15.00Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
31.03. 2021.

 

13.00-15.00Ilūkstes kultūras un mākslas centrs  *- Brīvības iela 12, Ilūkste
06.04. 2021.

 

Bez pieteikšanās  16.00-18.00

/Ja kandidātu sarakstos ir konstatētas kļūdas, kuras iespējams labot neizejot no telpām – līdz 24.00/

Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils

 

 

*vieta mainīta, ņemot vērā prasības saskaņā ar 06.11.2020. Mk Noteikumiem Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu “ 5.35².punktu

Kandidātu sarakstu iesniedzēji, iepriekš piesakoties, var vienoties par konsultāciju vai  arī par citu kandidātu sarakstu iesniegšanas datumu un laiku.

Kandidātu sarakstu iesniegšanu  OBLIGĀTI JĀPIESAKA IEPRIEKŠĒJĀ DARBA DIENĀ   Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā  uz šādiem kontakttālruņiem vai e-pastiem:

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Natarova tālr. 29434311, e-pasts inara.natarova@dnd.lv

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sekretāre Vita Rūtiņa tālr. 26478537, e-pasts vita.rutina@dnd.lv;

Jautājumos par kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu kontaktpersona – Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas loceklis  Ivars Smans  tālr. 26334997 , e-pasts ivars.smans@dnd.lv;

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas depozīta konts  drošības naudas 225 EUR  iemaksai:

Saņēmējs: Daugavpils novada dome

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401,  Reģ. Nr. 90009117568

Banka: Valsts kase; Konts: LV20TREL980257503200B; Bankas kods: TRELLV22

 

Uz saraksta iesniegšanas brīdi drošības naudai jābūt saņemtai depozīta kontā.