Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

1. Raguļišku kapsētā Skrudalienas pagastā:

Tie ir 3(trīs) bīstamie koki. Koku suga: 3 bērzi.

2. Silenes pareizticīgo kapsētā Skrudalienas pagastā:

Tie ir 4 (četri) bīstamie koki. Koku suga: 4 priedes.

3. Viļķeļu kapsētā Skrudalienas pagastā:

Tie ir 3 (trīs) bīstamie koki. Koku suga: 3 priedes.

4. Skrudalienas ciemā:

Miera ielā – 1 koks (kļava).

Parka ielā – 2 koki (kļavas).

Silenes ciemā:

Skaista ielā – 2 koki (bērzi).

5. Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” teritorijā:

Tie ir  7 ( septiņi) bīstamie koki: Koku sugas  – 5 koki ( bērzs ) ; 2 koki ( papeles).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 8.02.2019. līdz 28.02.2019.

Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., vai arī telefoniski pa tālruni  T. 65439238 ( Inese Alehina).

 Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.