Piedalies mācībās un piesaisti finansējumu savai idejai (LV, RU)

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina esošos un topošos kopienu līderus piedalīties mācībās. Tās norisināsies no 2020. gada 21. līdz 24. jūlijam katru dienu no plkst. 14:00 līdz 16:00 tiešsaistē.

Tā būs lieliska iespēja mācīties un:

  • apzināties sevi un citus kā nozīmīgu resursu kopienas attīstībā;
  • izprast cilvēku dažādību un to vērtību;
  • izprast procesus kopienās un savu vietu tajos;
  • saskatīt kopienas izaicinājumus un kopīgi radīt tiem ilgtspējīgus pozitīvus risinājumus;
  • uzdrošināties īstenot savas idejas, piesaistot finansējumu.

Mācību procesa atbalsts būs treneri Valters Melderis un Kristīne Ļeontjeva – pieredzējuši eksperti, kas palīdzēs dalībnieku degsmi pārvērst nenovērtējamā resursā un vēlmē radīt ko lielisku savās kopienās. Tādēļ aicinām ikvienu, kas vēlas radīt pozitīvas pārmaiņas savās kopienās (pagastā, novadā vai reģionā), pieteikties tiešsaistes mācībām līdz 2020. gada 13. jūlijam, aizpildot pieteikuma formu šeit: bit.ly/AktivasKopienas. Apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta informācija un video pamācība, kā pieslēgties mācībām tiešsaistē, tādēļ nav nepieciešamas zināšanas vai pieredze dalībai šāda veida apmācībās.

Pēc mācībām līdz pat augusta vidum mācību dalībniekiem būs iespēja rakstīt projekta pieteikumu un saņemt finansējumu līdz pat trim tūkstošiem eiro savas idejas īstenošanai. Atbalstītajiem projektiem to aktivitātēs būs jāiesaista dažādas sabiedrības grupas, mazinot stereotipus un veicinot sadarbību un vietējo kopienu attīstību. Pieteikumu sagatavotājiem būs iespēja saņemt konsultācijas par pieteikuma formas aizpildīšanu un projekta idejas atbilstību nolikumam. Rezultāti tiks paziņoti augusta beigās un savas idejas dzīvē varēs īstenot jau no 2020. gada 1. septembra.

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projekts “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021” ir tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informācijai: Projekta vadītājs Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars@nvoc.lv, t.:26565858, www.nvoc.lv

Informācija par aktivitāti krievu valodā:


БУДЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ЛАТГАЛИИ

Общественная организация Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии начинает реализацию проекта «Активные сообщества в Латгалии 2020-2021». Проект обеспечит обучение для существующих и будущих локальных лидеров, а также обеспечит финансирование для реализации общественных инициатив.

Уже этим летом будет объявлен конкурс проектов, предусматривающий финансовую поддержку для реализации общественных инициатив до 3 тысяч евро на один проект, с целью обеспечения участия различных групп в проекте, развития сотрудничества, снижения стереотипов и укрепления местных сообществ, совместного создания позитивных решений. По словам О. Зугицкого, координатора НКО Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC): «Я рад, что при поддержке British Council (Британского Совета) DNVOAC был создан новый финансовый инструмент для активных жителей Латгалии. Важно, чтобы каждый житель знал о своих возможностях в укреплении гражданского сообщества Латвии, поэтому я призываю жителей региона принять участие в обучении, приобрести новые навыки и способности, а также получить финансирование для укрепления местных общин».

Чтобы реализовать свои идеи, соискатели проекта должны будут обязательно принять участие в онлайн-тренинге. Онлайн-тренинг для нынешних и будущих локальных лидеров будет проходить с 21 по 24 июля 2020 г. ежедневно с 14:00 до 16:00. Цель программы обеспечить вовлечение различных групп в реализацию проекта, привлечь организации к сотрудничеству, снизить стереотипное мышление, усилить развитие местных сообществ и найти устойчивые решения для позитивных изменений.

Обучение станет мотивацией для реализации своих локальных инициатив, подчеркивая разнообразие как ценность Латгальского региона. Тренеры – Вальтерс Мелдерис и Кристина Леонтьева – помогут в понимании, как активно участвовать в общественных процессах и улучшить жизнь каждого члена сообщества. Мы приглашаем всех, кто желает внести позитивные изменения в свои сообщества (волость, район или регион), подать заявку на обучение до 13 июля 2020 года, заполнив форму заявки здесь: bit.ly/AktivasKopienas. Утвержденным участникам будет отправлена ​​информация и видеоурок о том, как присоединиться к онлайн-тренингу, поэтому для участия в онлайн программе не требуется никаких предварительных знаний или опыта.

Зане Матесовича, глава представительства British Council (Британского совета) в Латвии, приглашает настоящих и будущих лидеров локальных организаций и инициативных групп подать заявку на проект «Активные сообщества в Латгалии 2020-2021», который является прекрасной возможностью для всех, чтобы внести позитивные изменения в свое сообщество, работать с партнерами и наставниками, продвигать новые идеи и реализовывать их.

Чтобы помочь подготовить высококачественные проектные заявки, после обучения с 27 июля по 11 августа 2020 года будут предоставлены консультации по заполнению проектной заявки и соответствию идеи положению проекта. Утвержденные проекты будут объявлены в конце августа и смогут быть реализованы уже с 1 сентября 2020 года.

Уже этой осенью пройдет второй учебный цикл продолжительностью в 4 дня, и его участники также получат возможность получить финансирование для реализации своих идей. В ноябре, если ограничения будут сняты, исполнители проекта встретятся на форуме, чтобы поделиться своим опытом и найти идеи для новых проектов.

Проект «Активные сообщества в Латгалии 2020-2021» был разработан в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии.

Для информации: Руководитель проекта Оскар Зугицкий, oskars@nvoc.lv, t: 26565858, www.nvoc.lv