Piedalieties aptaujā par Juzefovas parka pārvērtībām!

Augšdaugavas novada pašvaldība vēlas uzzināt viedokli par Juzefovas parka pārvērtībām kopš 2019. gada, tāpēc lūdzam Jūs veltīt 10 minūtes, atbildot uz anketas jautājumiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnE1OioKDJyDH1xqNwhsNHKKmWgzAPBG5tjI5CMub8UDXRTg/viewform?usp=sf_link

Visi dati ir anonīmi un tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptauja notiek Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta “Parki bez robežām” (LV-RU-023) ietvaros.

Ar visām projekta aktivitātēm var iepazīties šeit:

https://www.daugavpilsnovads.lv/projekti/parki-bez-robezam/

Saziņa: 65476882, juta.valaine@augsdaugavasnovads.lv, projekta koordinatore Juta Valaine

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kārī Eiropas Savienības viedokli.