Pieņemts lēmums par skolēnu ēdināšanu ārkārtējā situācijā

2020. gada 6. aprīlī, sakarā ar izglītojamo attālināto apmācību, Daugavpils novada domes deputāti pieņēma lēmumu veikt Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo izglītojamo ēdināšanu. Ēdināti tiks 5.- 6. gadīgie, kā arī 1.- 9. klases izglītojamie, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas) izsniedzot pārtikas pakas.

Izglītojamo ēdināšanas izmaksas sasniedz 1,42 euro mācību dienā. Pārtikas pakas tiks iepirktas un piegādātas vienu reizi divās nedēļās.

Pieņemtais lēmums darbosies līdz tam brīdim, kad tiks atjaunotas klātienes mācības izglītības iestādēs, bet ne ilgāk, kā līdz mācību gada beigām.

Lēmums