Piešķir stipendiju topošai radiologa asistentei

24. septembrī Daugavpils novada domē tika parakstīts līgums par stipendijas piešķiršanu Jūlijai Inkinai, kura šogad uzsāk studijas Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā radiologa asistenta profesijā. Studijas ilgs četrus gadus (līdz profesionālam bakalauram radioloģijā), kurus Jūlijai būs jāpavada cītīgi mācoties, jo būs jāatskaitās arī par sasniegtajām atzīmēm. Pēc studiju pabeigšanas vismaz trīs gadi jaunajai speciālistei būs jānostrādā Grīvas poliklīnikā.

Šogad Daugavpils novada pašvaldība turpina realizēt jauno speciālistu piesaistes programmu. Speciāli tam tika izveidots pašvaldības stipendiju fonds, kā arī tika veiktas aptaujas ar mērķi noskaidrot prioritārās profesijas, kas nepieciešamas dažādos novada uzņēmumos. Šogad tiek atbalstītas trīs profesijas – radiologa asistents, “ciltslietu zootehniķis”, kā arī “Vides inženieris”. Stipendijas apmērs ir atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam tiek maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī, 4. un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiek izmaksāta pēdējo kursu studentiem.

Autors un foto: Dainis Bitiņš