Piešķīra finansējumu Līksnas baznīcas jumta remontam

Daugavpils novada pašvaldība ar 25 000 eiro finansējumu atbalstīs Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšanas un jumta seguma nomaiņas būvprojekta darbu pabeigšanu, šāds lēmums pieņemts domes sēdē. Līdzekļi tiks piešķirti, veicot Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumus un pārdalot līdzekļus no citām jomām.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 104 000 eiro, no kuriem 50 000 eiro finansējums piešķirts no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas 2020. gadam, bet 29 000 eiro segs Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze.

Līksnas baznīca ir valsts mēroga kultūras piemineklis, kura jumts atradās kritiskā stāvoklī. Draudze jau vairāku gadu garumā mērķtiecīgi veic darbības, kas ļautu veikt jumta nomaiņu. 2017. gadā valstī tika pieņemts Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums ar mērķi nodrošināt Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tai skaitā Latvijas dievnamu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Likums ļauj pašvaldībām finansiāli atbalstīt šo objektu remontdarbus. 2018. gadā draudze no Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas saņēma valsts atbalstu 100 000 eiro apmērā baznīcas jumta atjaunošanai, kas ļāva īstenot projekta pirmo kārtu un atjaunot jumta centrālo daļu un nesošās konstrukcijas. Šim projektam tika iedalīti arī 20 000 eiro no Daugavpils novada domes budžeta un tikpat daudz draudze savāca ziedojumos. Pērn augustā projekta pirmās kārta tika pabeigta.

Projekta otrajā kārtā plānots atjaunot apsīdas jumta daļas konstrukcijas un segumu. No Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas šiem mērķiem piešķirti 50 000 eiro, bet draudze ziedojumos savākusi jau 23 000 eiro un turpinās vākt ziedojumus, organizējot vasarā labdarības koncertus.

Jāpiebilst, ka šogad Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas finansējumam saņemts rekordliels pieteikumu skaits – kopumā pieteikti darbi 108 objektos par 4,43 miljoniem eiro. Programmas ietvaros piešķirts finansējums 23 objektiem 500 000 eiro apmērā luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām, tostarp Līksnas katoļu baznīcai.